Zvolte si cestu,

s ostatním Vám pomůžu...

JAKOU CESTU SI VYBRAT?

PR servis


Jak bude naše společná cesta probíhat?

Společně stanovíme Vaše komunikační cíle a vhodné téma, na kterém postavíme krásný příběh. Nastavíme strategii, tedy komu, jak a kdy budeme Váš unikátní příběh vyprávět. Pustíme ho do světa a počkáme, jaký rozruch způsobí. Tím to ale nekončí! Příběh se musí průběžně oživovat novými kapitolami. Budeme vytvářet prostor pro zpětnou vazbu a další komunikaci. S médii je proto třeba udržovat užší kontakt a navázat vztah. Informovat je průběžně o všem, co se u Vás děje a mohlo by je zajímat. Jen tak mohou pomoci tvořit Vaši pozitivní image, anebo brousit hrany negativním zprávám. I s těmi je totiž nutné počítat! 


Jak naše společné putování začneme? 

Úvodní konzultace

Jako první musíme zjistit, s čím Vám mohu pomoci. Na úvodní konzultaci (telefon, SKYPE) si dopodrobna řekneme vše o Vás a Vašem projektu, záměru, přáních, vizích a cílech, kam má nová komunikace směřovat. Samozřejmě proklepneme i Vaše klienty (čí jiný vzorek cílové skupiny), ať určíme, co od Vás očekávají a Vaši konkurenci. Poté budu věnovat čas studování podkladů - čím víc mi jich dáte k dispozici, tím lépe. Nakonec Vám na míru sestavím návrh strategie a obsahu komunikace, který Vás navede k cíli. Poté se domluvíme na další spolupráci. 

Cena konzultace je              2 999 Kč.

(zahrnuje studium podkladů, analýzu klientů i konkurence, 60 min. konzultaci a v bodech písemný návrh strategie a obsahu komunikace.

Co se bude dít poté?

Pokud se na návrhu řešení komunikace shodneme, domluvíme se na rozsahu další spolupráce. Vytvořím Vám plán a cenovou nabídku. Pokud si plácneme, začneme vytvářet Váš příběh. Zpracuji jej do konkrétní formy, jež pošleme do světa (PR článek, tisková zpráva, rozhovor atd.). Spolupráci naceňuji vždy individuálně, dle rozsahu projektu a potřeb klienta, a to na základě hodinové sazby 800 Kč. V případě, že se domluvíme na dlouhodobé spolupráci, je možné stanovit i paušální měsíční sazbu.


copywriting


Jak bude naše společná cesta probíhat?

Budeme si hodně povídat - o Vás, o firmě, projektu, Vašich snech a vizích, ale také o zákaznících či jiné cílové skupině. Proniknu až do jádra Vašeho "byznysu", abych pochopila, co zákazníkům přinášíte, co je Vaše poslání. Prozkoumám, jak už s nimi komunikujete (textový audit). Společně pak stanovíme cíle komunikace (co se má dít nebo změnit). Proklepnu si cílovou skupinu - zjistím, co od Vás očekává a vymyslíme, jak jí to co nejvhodněji sdělit. Ať už budeme textovat web nebo dělat nové propagační materiály, či společně vymýšlet slogan pro Váš nový produkt či službu, je dobré být u všeho od začátku a spolupracovat i s dalšími zainteresovanými lidmi. Možná budete chtít jen refresh stávajícího obsahu - pak jej mohu jen zrevidovat a přepsat (či jen stylisticky upravit). 


Jak naše společné putování začneme? 

Úvodní konzultace

Nejdříve musíme zjistit, s čím Vám mohu pomoci. Udělám obsahovou analýzu Vaší komunikace. Na úvodní konzultaci (telefon, SKYPE) si dopodrobna řekneme vše o Vás a Vašem projektu, záměru, přáních, vizích a cílech, kam má nová komunikace směřovat. Proklepneme i Vaše klienty (vzorek cílové skupiny), ať určíme, co od Vás očekávají. Mrkneme také na konkurenci, jak to dělá. Poté budu věnovat čas studování podkladů - čím víc mi jich dáte k dispozici, tím lépe. Připravím pro Vás doporučení, jak komunikaci změnit a v bodech návrh nového obsahu a tónu komunikace.  Poté se domluvíme na další spolupráci.    

Cena konzultace je               2 999 Kč.

(zahrnuje studium podkladů, analýzu klientů i konkurence, 60 min. online konzultaci, v bodech písemný návrh změn a nového obsahu)

Co se bude dít poté?

Pokud se na návrhu obsahu komunikace shodneme, domluvíme se na rozsahu další spolupráce. Vytvořím Vám plán a cenovou nabídku. Pokud si plácneme, začneme vytvářet již konkrétní texty. Spolupráci naceňuji vždy individuálně, dle rozsahu projektu a potřeb klienta, a to na základě     hodinové sazby 800 Kč, nebo ceny 500 Kč za NS textu. Návrhy sloganů a názvů vytvářím za pevnou cenu - 9 000 Kč za tři návrhy. Předcházet jim musí samozřejmě úvodní konzultace, kde zjistíme potřebné podklady. 


maRketing


Jak bude naše společná cesta probíhat?

Potřebujete nový pohled na stávající marketing? Nebo právě začínáte a nevíte, kudy se s budováním značky vydat? Pojďme se na to společně podívat. Na základě analýzy stávající marketingové komunikace (tedy jaké komunikační kanály využíváte - reklama, podpora prodeje, přímý marketing, PR, POS, eventy či veletrhy apod.) pro Vás navrhnu další způsoby a cesty, jak oslovit právě Vaši cílovou skupinu. Spolupracuji se šikovnými grafiky, webmastery, specialisty na sociální sítě, SEO či PPC, reklamními agenturami, tiskárnami či schopnými organizátory akcí, kteří Vám mohou být k dispozici. Pokud již máte své, ráda s nimi budu spolupracovat na rozvíjení vašeho marketingu. 


Jak naše společné putování začneme? 

Úvodní konzultace

Nejdříve musíme zjistit, s čím Vám mohu pomoci. Udělám analýzu Vaší současné marketingové komunikace. Na úvodní konzultaci (telefon, SKYPE) si dopodrobna řekneme o Vašem projektu, záměru, cílech, kam má nová komunikace směřovat. Proklepneme i Vaše klienty (vzorek cílové skupiny), ať určíme, co od Vás očekávají. Mrkneme také na Vaši konkurenci, jak to dělá. Poté budu věnovat čas studování podkladů - čím víc mi jich dáte k dispozici, tím lépe. Připravím pro Vás doporučení, jak formu komunikace změnit, aby byla efektivní a jaké cesty oslovení budou pro Vaše klienty ty pravé.  Poté se domluvíme se na formě další spolupráce. 

Cena konzultace je                  2 999 Kč.

(zahrnuje studium podkladů, analýzu klientů i konkurence, 60 min. online konzultaci, v bodech písemný návrh nových forem komunikace)

Co se bude dít poté?

Pokud se na návrhu komunikačních kanálů shodneme, domluvíme se na rozsahu další spolupráce. Vytvořím Vám plán a cenovou nabídku. Pokud si plácneme, pustíme se do práce - začneme vytvářet již konkrétní cesty (komunikační kanály) a případně i jejich obsah - viz nabídka služeb copywritingu nebo PR servisu. Spolupráci naceňuji vždy individuálně, dle rozsahu projektu a potřeb klienta, a to na základě hodinové sazby 800 Kč. V případě potřeby oslovím i další odborníky na konkrétní práce a navrhneme pro Vás ideální řešení. 


Začneme naši společnou cestu ? 

vydejme se po ní hned! 

© Copyright Magda Doležalová                                                                             tel.: +420 736 765 535                                                                        e-mail: info@magdadolezalova.cz