Jen správná slova a

vhodná cesta Vás povedou k cíli.

Komunikace = Důvěra = Pozitivní image

PR servis

Dáváte o sobě vhodně vědět? Tvoříte si pozitivní image na veřejnosti?Komunikujete aktivně s novináři?

Začněte budovat vztahy s veřejností, klienty, obchodními partnery či médii! 

Jak? Lidé i média milují příběhy!  Pojďme jim vyprávět ten Váš!

Napíšu Vám PR články, rozhovory, tiskové zprávy a vyšlu Váš příběh do světa. 

copywriting

Svůj příběh už máte. Víte, komu ho chcete říct, ale lámete si hlavu, jak jej jednoduše a hlavně srozumitelně popsat?  

Měníte web, či prezentační materiály a tápete, jaké texty zaujmou?

Dostanu se až na dřeň Vašeho podnikání a najdu způsob, jak Váš příběh komunikovat.

Navrhnu Vám obsah, který bude Vaše klienty bavit a budou mu hlavně rozumět.  

marketing

Už víte, jaký příběh budete vyprávět, jen si nejste jisti formou, jak cílovou skupinu oslovit? Na co bude reagovat, co se jí bude líbit?

Je to online prostor, nebo spíš tradiční letáky a outdoorová reklama? Užívá sociální sítě a které? 

Pojďme společně najít  cesty, které Vaše klienty či partnery  osloví!

Navrhnu Vám kreativní  řešení a cesty, jak oslovíme právě tu Vaši cílovou skupinu.  

Každý nějak komunikujeme.

Když ale ZVOLíTE ta SPRÁVNÁ SLOVA a cestu,

dojdete vždy k cíli!

 

S KÝM JSEM CESTU NAŠLA

Na začátku spolupráce před několika lety před námi stál velký úkol. Zcela nově postavit vizuál a celou komunikaci naší společnosti.  V očích veřejnosti měla totiž bohužel po několika mediálních kauzách nedobrou pověst, nijak se veřejně neprezentovala. A to jsme chtěli změnit. Ve spolupráci s grafikem Ing. Doležalová vytvořila nový brand včetně vizí a misí společnosti, začali jsme aktivně komunikovat s médii, vytvořili jsme nový web či profil na Facebooku. V regionu jsme se zapojili do aktivit se školami, veřejnost může každoročně nahlédnout do našich čistíren odpadních vod anebo se o kvalitě naší vody přesvědčit na regionálních akcích, kde točíme "kohoutkovou" zdarma. S její prací jsme velmi spokojeni a spolupráce trvá již několik let. Sama přichází s novými nápady anebo využíváme jejího poradenství, jak komunikovat určitá témata, která nám pak pomůže zpracovat a šířit do médií i k našim klientům. Věřím v další vzájemnou a spokojenou spolupráci. 

Ing. Richard Smutný 

ředitel, Vodohospodářská a obchodní společnost a. s.                              www.vosjicin.cz


Naše spolupráce trvala téměř šest let a byla vždy vysoce korektní, profesionální, ale i lidská. V té době byla situace v našem městě poměrně politicky nestabilní a působili zde mezi volbami dokonce tři starostové. Komunikace města jako celku tedy nebyla vždy jednoduchá. Se všemi zastupiteli i vedením města ale postupně našla způsob korektní komunikace s cílem především šířit pozitivní image města, a to nejen k občanskéveřejnosti, ale i turistům. Zapojena byla jako tisková mluvčí také do cestovního ruchu, spolupodílela se na organizaci našich akcí, tvorbě a správě webu či propagačních materiálů. Psala městský zpravodaj, který v průběhu let vylepšovala. Průběžně a trpělivě také odpovídala na dotazy občanů i médií. Záběr práce byl velmi široký a musím říci, že postavila kvalitní a široké základy komunikace města i úřadu, které mohli její kolegové následně převzít a v práci pro město pokračovat.

 
Ing. Peter Bareš 

tajemník, Městský úřad Jičín                                                                                www.mujicin.cz


Naše spolupráce byla od začátku na velmi vysoké úrovni. I když byla na startu své kariéry, rychle se v situaci ve městě zorientovala, vytvořila si kontakty mezi místními i krajskými médii a zanedlouho přicházela s vlastními nápady, jak dění ve městě komunikovat s veřejností. I když jsme se pracovně na úřadě setkali pouze na krátkou dobu, sledoval jsem další její působení i nadále jako zastupitel. Zcela jistě ji ke spolupráci doporučuji.

 
ing. Martin puš 

starosta města Jičína v letech 2002 až 2012

A kdy začne naše společná cesta? 

vydejme se po ní hned! 


 
 

© Copyright Magda Doležalová                                                                      tel.: +420 736 765 535                                                          e-mail: info@magdadolezalova.cz